Regler för nytto­parkerings­tillstånd

Det här gäller när du har ett nyttoparkerings­tillstånd.

  • Du får parkera på allmänna parkeringsplatser utan att betala avgift.
  • På parkeringsplatser där maxtiden är upp till två timmar får du
    parkera i max två timmar.
  • Tillståndet gäller bara då fordonet används i din verksamhet.
  • Du får parkera högst två timmar i följd på platser där det är parkerings­förbud.
  • Du får inte parkera i reserverade körfält, på busshållplatser, i vändzoner, i lastzoner eller i andra zoner som har reserverats för ett särskilt ändamål.
  • Du får inte parkera på privat mark.
  • Du får inte parkera på parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.
  • Den som inte följer reglerna får en parkeringsanmärkning enligt kommunens regler för uppställning på gatumark. En kopia av tillståndet gäller inte och om tillståndet missbrukas kommer kommunen att återkalla det.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.