Nytto­parkerings­tillstånd

Du som är företagare eller arbetar för en myndighet kan få ett nyttoparkerings­tillstånd.

Parkeringstillståndet är till för dig som måste parkera på särskilda platser för att kunna sköta ditt arbete.

Tillståndet gäller bara för att parkera din bil på gatumark och allmänna parkeringsplatser inom Enköpings kommun.

Tillståndet gäller alltså inte på enskild mark, till exempel vid Enköpings hyresbostäders fastigheter.

Vanliga frågor

Vem kan få ett nytto­parkeringstillstånd?

Generellt gäller att fordonet ska ha en avgörande betydelse för att du ska kunna utföra ditt arbete.

Villkor för nyttoparkeringstillstånd

Vad kostar ett nytto­parkeringstillstånd?

Avgiften för en bil är 1 500 kronor för ett kalenderår. Om du har flera fordon inom samma företag eller myndighet är avgiften för de övriga fordonen 1 200 kronor.

Vad finns det för regler som jag måste känna till?

Tillståndet gäller endast för att parkera bilen på gatumark och allmänna parkeringsplatser inom Enköpings kommun. Tillståndet gäller alltså inte parkering på enskild mark, till exempel vid Enköpings hyresbostäders fastigheter.

Regler för nyttoparkeringstillstånd

Relaterat