Hantera dricks­vatten

Om du ska driva en verksamhet som inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvattenanläggning hos kommunen.

Du som ska driva en offentlig eller kommersiell verksamhet måste följa Livsmedelsverkets regler för dricksvatten.

Du måste också göra en egenkontroll och ta prover på ditt dricksvatten. Vi har ett förslag på mall för provtagningsschema.

Som verksamhetsutövare kan du ansöka om tillstånd från kommunen att minska antalet dricksvattenkontroller eller att utesluta delar ur dem.

Vanliga frågor

Är min verksamhet offentlig eller kommersiell?

Är du osäker på om du har en kommersiell eller offentlig verksamhet kan du fråga kommunen. Café och restaurang är två exempel. Det är också uthyrning av rum eller stuga för fritidsboende och uthyrning av lokal för olika tillställningar. Det gäller om verksamheten är avsedd för samtidigt mottagande av mer än åtta gäster. Det är också uthyrning av lägenheter eller hus för permanentboende till tre eller fler boenden.

Kostar det att anmäla sin dricks­­vattenanläggning?

Vi tar ut en avgift för att administrera din anmälan om registrering av dricksvattenanläggning. Utöver anmälningsavgiften debiterar vi en årsavgift. Årsavgiften beslutas utifrån en riskklassning av anläggningen och brukar vara mellan 1 440 kronor till 2 880 kronor för små dricksvattenanläggningar.

Läs mer om taxor och avgifter

Vad har Enköping för hårdhet på vattnet?

Enköping har ett hårt dricksvatten. Det beror på att trakten har kalkrik jord och berggrund. Hårdhetsgraden (dH) är mellan 9 och 17 beroende på var du bor. Hårt vatten kan i längden påverka kopparledningar och hushållsmaskiner. Därför är det bra att ha plastledningar om det är möjligt. Det är inte hårt vatten överallt i Enköping. De områden som får sitt vatten från Västerås och Håbo har inte hårt vatten. Det gäller Bredsdal, Ekolsund och Sävsta.