Klart för nytt stöd till enskilda näringsidkare

Publicerad 2020-11-06

Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin.

På torsdagen fattade regeringen beslut om ett nytt stöd till enskilda näringsidkare som inte har kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin. Stödet kommer att kunna sökas från och med den 10 november och kommer att handläggas av sju länsstyrelser. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

– Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Nu kraftsamlar regeringen och berörda myndigheter för att stötta dessa företagare. Sedan förslaget gick på remiss har vi fokuserat på att bygga upp en organisation som ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut samt uppföljning av stöd som betalats ut, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för omsättningsstödet.

Läs om omsättningsstödet på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats

Följ vår RSS-feed

Foto på kvinna som sitter framför dator i kontorsmiljö