Connect och COVID-19

Publicerad 2020-06-02

Hur hanterar ni som företag oväntade utmaningar och den osäkerhet som råder pga. coronaviruset. Connect kan hjälpa dig att snabbt få en plan på plats.

Connects uppdrag är att hjälpa företag att växa hållbart och långsiktigt. Vi vill med den samlade
kompetens Connect och vårt nätverk har, erbjuda konkreta åtgärdsmöjligheter för att företagen skall
kunna fortsätta vara proaktiva och driva sin verksamhet framåt, även när omständigheterna förändras.
Tillsammans med vårt nätverk kan vi hjälpa er att gå stärkta ur denna period av osäkerhet.

Connect ger er möjligheten att göra en genomlysning av er verksamhet för att konkretisera ert nuläge
och diskutera möjliga vägar framåt.

Connect har tagit fram en tillfällig process för er som vill få konkret stöd efter analysen.
På 30 dagar gör vi en kostnadsfri process där vi tar fram en handlingsplan för att hantera nuläget.
Ni får en strategisk coach att gå igenom verksamheten med, feedback på era idéer i en strategisk
workshop med ett flertal experter och därefter en advisory board som stöttar er i den tillfälliga omställning ni behöver göra

Boka in en kostnadsfri analys här!

Följ vår RSS-feed