Lägre betyg i mätning av företags­klimat

Publicerad 2020-05-26

Svenskt Näringslivs enkät­undersökning visar att Enköpings kommuns företags­klimat betygsätts lägre jämfört med tidigare.

Varje år gör Svenskt Näringsliv en enkät­undersökning bland i första hand sina medlemmar för att få svar på hur de upplever företagsklimatet. I dag presenterades resultatet.

– Det är förstås tråkigt att se att vi har sjunkit resultatmässigt. Vi hade inte räknat med det eftersom vi har utvecklat både arbetssätt och dialogerna samt gjort satsningar som ska förenkla för företagarna. I förra årets undersökning klättrade vi 15 placeringar, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

– Nu gäller det att analysera resultatet och föra dialog med företagen för att ringa in de områden som vi behöver lägga ännu mer energi på. Redan i morgon har vi ett första dialogtillfälle om resultatet i vårt digitala forum för företagar­frågor.

Den nya totala rankingen presenteras inte förrän i höst när Svenskt Näringsliv lagt samman det här enkätresultatet med andra fakta som tillsammans utgör hela grunden för rankningen. Det resultat som presenterades i dag visar endast svaren på enkäten.

Helhetsbetyg i Uppsala­regionen

  1. Älvkarleby 3,6 (+0,2)
  2. Knivsta 3,6 (-0,1)
  3. Tierp 3,4 (+0,1)
  4. Enköping 3,3 (-0,1)
  5. Uppsala 3,1 (oförändrat)
  6. Heby 3,1 (-0,1)
  7. Håbo 3,0 (oförändrat)
  8. Norrtälje 3,0 (oförändrat)
  9. Östhammar 2,8 (-0,2)

Läs hela rapporten här

Prioriterade förbättrings­områden

På frågan om vilka områden företagarna tycker behöver förbättras sticker snabbare handläggning, minskad brottslighet och ökad trygghet samt bättre förståelse för företagandet hos kommunens beslutsfattare ut.

– Vi kan konstatera att resultatet sjunkit totalt i Sverige och kanske har det delvis en koppling till den pågående pandemin. Företags­klimatet har verkligen ställts på sin spets under den här perioden, säger Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Enkäten visar också att 55 procent av företagarna upplever att företagsklimatet är bättre eller likvärdigt och 21 procent att det har blivit sämre de senaste fem åren. Kommunens mål är att minst uppnå betyget 4 inom samtliga områden.

Svenskt Närings­livs enkät­undersökning

I Svenskt Näringslivs undersökning får företagarna utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är. Betyget sätts på en skala mellan 1 och 6 där 1 är dåligt och 6 utmärkt. Positiv andel är betyg 4 som är bra eller högre.

Vid frågor, kontakta:

Cecilia Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
Mejl: cissi.loov@enkoping.se

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0171-62 62 12
Mejl: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Följ vår RSS-feed

Foto: Per Groth