Råd­givning och planerings­stöd till utlands­ägda bolag

Publicerad 2020-05-08

Vårt medlemskap i nätverket SBA skapar förutsättningar att erbjuda analys, rådgivning och planeringsstöd.

Kommunens roll är att skapa kontakt med bolagen, lyssna in behoven och mäkla kontakt med Stockholm Business Alliance (SBA) och deras coacher för att säkra upp utlandsägda bolags fortsatta utveckling under pandemin.

– Med stöd av våra partners SBA och Business Sweden har vi satt samman ett program för att stödja beslutsfattare på internationella företag med verksamhet i Enköping, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

– Tanken är att vi ska ge stöd kring att säkra och stärka förutsättningarna i den svenska verksamheten så att de får möjlighet att genomföra planerade eller beslutade investeringsbeslut. Det finns ett stort intresse från vår sida att se hur vi gemensamt kan stötta på bästa sätt.

Stöd utifrån företagets behov

Kommunen, SBA och Business Sweden utgår från företagets specifika behov för att sätta in rätt stöd.

I programmet finns stödåtgärder inom områden som:

  • Sveriges nationella satsningar kopplat till krisen
  • leverantörskedjor och logistik
  • kundrelationer och marknadsanpassning
  • lägesbedömning och planering.

– Ett antal företag har visat intresse och vi genomför löpande digitala möten med företagsledningen och SBA. Fler företag är välkomna att höra av sig för att höra mer om stödet, säger Cecilia Lööv.

– Vår ambition är att ge stöd i beslut som gynnar att bolagets filialer eller underbolag stannar kvar i Sverige. Vi vill bidra till att säkra jobben i Enköping och i Sverige.

Vid frågor, kontakta:

Cecilia Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
Mejl: cissi.loov@enkoping.se

Följ vår RSS-feed