Utveckla företag på landsbygden

Publicerad 2020-03-30

Öka möjligheterna till digitalisering och utveckling i små landsbygdsföretag

Coompanion Uppsala län och Coompanion Sörmlands län jobbar tillsammans i ett Tillväxtverket- finansierat projekt för att minska glappet mellan samhällets stödaktörer och mindre landsbygdsföretag i de två länen. Projektet ämnar, genom en metod av learning-by-doing, att öka kunskaperna och insikterna hos stödaktörer kring vilka förutsättningar och behov som finns i mindre landsbygdsföretag. Projektet syftar till att i slutändan öka möjligheterna till digitalisering och utveckling i små landsbygdsföretag i länen genom minskat glapp mellan behov och efterfrågan hos företag och stödaktörer.

Projektet pågår fram till november 2020. Är du som mindre landsbygdsföretag, företagarförening/företagarnätverk, utvecklingsgrupp med lokal förankring eller stödaktör av något slag intresserade av att veta mer om projektet, eller kanske delta i projektets utvecklingsprocess, hör av dig till Louise Ramberg på Coompanion Uppsala län.

Mail: louise.ramberg@coompanion.se

Tel: 072-557 80 90


Följ vår RSS-feed