Första åtgärderna för att stödja före­tagarna

Publicerad 2020-03-25

Vi har presenterat de första åtgärderna för att stödja företagarna och arbetar nu vidare med frågan.

– Vi förstår att det är tufft nu och vi arbetar för att hitta åtgärder som kan underlätta för kommunens företagare, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

Företagarfrågorna står högt på agendan på kommunens stabsmöten. Vår främsta prioritering är vård och omsorg samt skola och barnomsorg. Alla kommunens verksamheter har fått i uppdrag att titta på vilka åtgärder de kan göra för företagarna.

– Vissa åtgärder kan vi genomföra snabbt och vissa kommer att ta lite längre tid, ofta för att det krävs ett formellt beslut. Vi måste anpassa oss till lagar och regler som gäller precis som vanligt, säger Lena Fransson, tillförordnad stabschef.

De första åt­gärderna

De första åtgärderna som handlar om anstånd med betalningar, tillsynsärenden, byggärenden och uteserveringar är presenterade på enkoping.se/corona och vi arbetar nu vidare med frågan.

– När det gäller näringslivet slår det olika hårt beroende på bransch. Jag vill uppmana alla Enköpingsbor som inte ingår i riskgrupperna att stödja era lokala företagare nu. Besök dem för att handla kläder eller äta middag, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

Vid frågor, kontakta:

Lena Fransson, tillförordnad stabschef
Telefon: 0171-62 62 86
Mejl: lena.fransson@enkoping.se

Cecilia Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
Mejl: cissi.loov@enkoping.se

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0171-62 62 12
Mejl: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Följ vår RSS-feed