Dags att rapportera köldmedier

Publicerad 2020-02-10

Om du har en anläggning som inne­håller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer måste du rapportera genomförda kontroller 2019 till kommunen.

Din rapport ska ha kommit in till oss senast den 31 mars 2020.

Läs mer om köldmedier och hur du rapporterar på enkoping.se/koldmedier.

Vad händer om jag inte följer reglerna?

Kommunen är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om du inte följer specifika regler i miljöbalken. Pengarna från avgiften går till staten. Avgiftens storlek är lika i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen begåtts avsiktligt eller av misstag. Exempel på överträdelser är utebliven läckagekontroll, ingrepp i köldmediesystem av någon som inte är certifierad, utebliven eller sent inkommen rapport för årlig läckagekontroll.

Förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259)

Följ vår RSS-feed