Vinnare utsedda i arkitekttävling

Publicerad 2019-12-03

Tre arkitektförslag prisas för sina idéer kring Myranområdets utveckling. En av vinnarna, Dženis Džihić, är från Enköping.

Förslagen kommer från unga arkitekter i världens största arkitekttävling, Europan.

– Det är otroligt roligt att vinnaren äntligen är utsedd. Nu ska det bli spännande att se hur vi tillsammans med övriga intressenter implementerar möjliga delar av förslagen i den fortsatta processen. Myranområdet är strategiskt viktigt för ett växande Enköping, säger Ulrika Ornbrant, kommunalråd.

Fritt fram för olika idéer

Tävlingen går ut på att ge unga arkitekter från hela Europa möjlighet att skissa på nyskapande förslag. Förslagen granskas sedan av en sakkunnig och oberoende jury som väljer ut tre vinnare utifrån hur förslagen motsvarar de parametrar som finns i tävlingsprogrammet. Enköpings kommun har i enlighet med tävlingens regler valt att ha fria händer när det gäller vilka av de tre bästa förslagen man vill jobba vidare med och hur.


– Det är inte rimligt att förvänta sig att något av förslagen kommer att genomföras i sin helhet och det var inte heller tanken. Vinnande förslag ska innehålla en grundläggande idé för områdets utveckling som blir en grund för detaljplaneringen. Vi har möjlighet att välja, anpassa och jobba vidare med de delar som vi tycker går hand i hand med kommunens ambition för området, säger Domagoj Lovas, tillförordnad stadsarkitekt Enköpings kommun.

Vad händer nu?

  • Kommunens tjänstepersoner och politiker fortsätter arbetet med att utvärdera de vinnande förslagen, ha kontakt med arkitekterna och ta fram en tidplan för det fortsatta arbetet för utvecklingen i Myranområdet.
  • 5 december får kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott information kring de vinnande förslagen.
  • 16 januari 2020 är det prisutdelning i Stockholm.
  • Kommunen ska arbeta fram en genomförandestrategi och planläggning av området.

Världens största arkitekttävling

Europan är världens största internationella arkitekttävling och riktar sig till arkitekter som ännu inte fyllt fyrtio år.

Läs mer

Läs mer om utvecklingen i Myranområdet på webbplatsen Enköping växer.
Läs mer om arkitekttävlingen på Europans webbplats.

Frågor?

Cecilia Lööv, näringslivschef
E-post: cissi.loov@enkoping.se
Telefon: 0171-62 51 53

Domagoj Lovas, tillförordnad stadsarkitekt
E-post: domagoj.lovas@enkoping.se
Telefon: 0171-62 52 75

Ulrika Ornbrant, kommunalråd
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: ulrika.ornbrant@politiker.enkoping.se

Dženis Džihić, arkitekt

E-post: DZENIS.DZIHIC@GMAIL.COM

Följ vår RSS-feed