Adastra - Ett samarbete alla vinner på

Publicerad 2019-11-29

Adastra, en funktion inom Omnia daglig verksamhet, Enköpings kommun, gästade God Morgon Enköping i november 2019.

I morgonsoffan fick arbetsanpassare Ellinor Lindevall sällskap av företagaren Rikard Thunberg som driver Enköpings bowlinghall och Therese Bruzelius som praktiserat på företaget ett år. Adastra var där för att visa på, med hjälp av Rikard och Therese, hur framgångsrikt ett samarbete kan vara med rätt matchning och stöd till både praktikant och arbetsplats.

Vad är Adastra, Omnia daglig verksamhet?

Adastra är en extern funktion inom Omnia daglig verksamhet som erbjuder individuellt anpassad sysselsättning för personer som blivit beviljad daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Diagnoser som innefattas av lagen är t.ex. olika autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Adastra är den del av Omnia som riktar sig ut mot näringslivet inom Enköpings kommun med syfte att hitta en passande praktikplats för personen ifråga. Det kan handla om privata företag, offentliga förvaltningar eller föreningar. Vi har kontakt och pågående samarbeten med flertalet olika arbetsplatser och företag runt om i Enköping.

Vad är framgångsfaktorerna?

Adastras framgångsfaktorer och ambition är att göra en så god matchning som möjligt, så att personens intressen, förutsättningar och kompetens motsvarar arbetsplatsens uppgifter och behov. Vi utgår alltid från personens egna mål och arbetar aktivt för dessa, ibland handlar det om anställning och ibland enbart om en meningsfull sysselsättning. Vi sätter upp delmål längs vägen som vi regelbundet följer upp och utvärderar.

Det är ett samarbete alla vinner på, arbetsplatsen får en extra resurs och är ett gott föredöme i samhället genom att ge personer med funktionsvariationer en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. För praktikanten kan det innebära stora vinster - att tillhöra ett sammanhang, få erfarenhet och känna sig delaktig i arbetslivet.

Rikard, som driver Bowlinghallen i Enköping, har goda erfarenheter av ett samarbete med Adastra, vilket han berättade om på God Morgon Enköping. Han ser Therese som en tillgång i företaget och att matchningen samt det nära stödet från Adastra, varit en viktig del i att det fungerat bra. Han vill skicka med ett budskap till företag att inte vara rädd att ta emot en praktikant från Adastra, utan se det som en positiv utmaning som kan leda till något bra. Therese i sin tur berättade om vilka olika arbetsuppgifter hon utför på Bowlinghallen (t.ex. putsa skor, duka, hjälpa till att förbereda mat), att hon trivs med både personal och arbetsmiljö och att hon alltid kan vända sig både till personalen och sin arbetsanpassare Ellinor om hon behöver hjälp. Therese beskrev hur bra hon mår på jobbet och hennes tacksamhet till Bowlinghallen för att ha gett henne chansen att praktisera där, ”Världens bästa arbetsplats” var hennes avslutande ord i morgonsoffan.

Hur kan företagarna påbörja ett samarbete med Adastra?

Adastra är alltid intresserad av goda samarbeten med näringslivet i Enköping. Vi eftersöker praktik från någon timme i veckan upp till heltid. En arbetsanpassare från Adastra finns med som stöd under hela samarbetet till både arbetsplats och praktikant. Praktikanten kan utföra någon enstaka uppgift eller vara med och arbeta allmänt i det dagliga arbetet. Är ni osäkra på om ni har något att erbjuda en praktikant eller på om ni har någon tid att satsa till handledning, så tveka inte att kontakta oss så kommer vi ut till ert företag och för en dialog. Många arbetsplatser blir förvånade över hur mycket de har att erbjuda när det gäller arbetsuppgifter och hur tiden som de lägger på en praktikant kan generera i stora tidsvinster i slutändan.

Besök gärna vår hemsida http://www.omniaenkoping.se/web/adastra/ där ni kan läsa om hur vi jobbar och om de goda samarbeten med näringslivet som vi gärna vill lyfta fram. Har ni andra frågor eller funderingar kan ni även kontakta oss via adastra@enkoping.se

 

Följ vår RSS-feed