Enköping nominerad till årets nyföretagarkommun

Publicerad 2019-10-30

Enköpings kommun är en av åtta nominerade kommuner som tävlar om en prissumma på 100 000 kronor. Prissumman ska användas till att lyfta och stärka lokala entreprenörer.

Bakom utmärkelsen står Visma och NyföretagarCentrum. Kommunerna är nominerade utifrån hur många nya företag som har startats per tusen invånare från nyårsdagen 2018 till och med den 30 juni 2019 och kategoriseras enligt SKL: s kommungruppsindelning. En jury med representanter från både Visma och NyföretagarCentrum har utöver det bedömt kommunernas arbete med att lyfta och stärka lokala entreprenörer och få fler att starta företag.

En positiv signal

Enköpings kommuns är nominerade i kategorin ”Långpendlingskommun nära en större stad”.

– Att det startas många nya företag är en mycket positiv signal på att det finns goda möjligheter för företagande i kommunen och att stödsystemet runt företagen fungerar väl. Ytterst är det basen för nya arbetstillfällen, i första hand för den som startar företaget men det utgör också grunden för nya tillväxtbolag som anställer fler medarbetare och bidrar med ökat utbud och välfärd för kommunens invånare, säger Cecilia Lööv, Näringslivschef.

Vinnare utses 8 november

Årets nyföretagarkommun 2019 utses på Sveriges största nyföretagarmässa, Eget Företag, på Stockholmsmässan den 8 november. Förra året utsågs Vellinge till Årets nyföretagarkommun.

Läs mer om nomineringen på Vismas webbplats.

Följ vår RSS-feed

Foto: Thomas Henrikson