Enköping förbättrar sitt företagsklimat

Publicerad 2019-09-24

Enköping klättrar 15 placeringar i Svenskt Näringslivs rankning som släpptes i dag.

Upp 15 placeringar

Enköpings kommun ökar 15 placeringar och klättrar från plats 120 till 105.

– Det är glädjande att vi går framåt och att företagen blir allt mer nöjda med kommunens arbete. Vi är inne i en omfattande utvecklingsresa där vi fokuserar på att utveckla kommunens service. Företagen är ju motorn i stora delar av samhället och näringslivsutveckling är en prioriterad fråga för oss. Vi är glada att trenden vänder men vi är inte nöjda utan vårt arbete fortsätter, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingsarbetet fortsätter

– Vi jobbar både strategiskt och operativt för att utveckla vårt stöd. Strategiskt genom att utveckla kommunens arbetssätt för att göra det enklare och operativt genom konkreta satsningar som ska göra företagarnas vardag smidigare. Dukat bord, e-tjänster och öppet hus är några exempel, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

Nya e-tjänster, öppet hus och Dukat bord

Enköpings kommuns satsningar för företagen:

  • Införande av e-tjänster inom bygglov, digital bokningskalender och tydligare information på kommunens webbplats.
  • Öppet hus för bygglov och avlopp.
  • Startmöten för att hjälpa företagaren att göra rätt från början.
  • Mötesformen Dukat bord där företagare får träffa tjänstemän från kommunens olika myndighetsområden vid ett och samma tillfälle.
  • Smiley – premieringssystem för livsmedelsverksamheter.

Läs mer om Enköpings resultat.

Frågor?

Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0171-62 62 12
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Cecilia Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
E-post: cissi.loov@enkoping.se

Följ vår RSS-feed