Arkitektförslag för Enköpings nya entré presenteras

Publicerad 2019-08-28

Enköpings kommun deltar i världens största arkitekttävling. Nu ska förslagen för Myranområdets framtida utveckling visas upp i en utställning på biblioteket.

I arkitekttävlingen Europan deltar endast unga arkitekter. De har nu skissat på hur en framtida utveckling av Myranområdet i Enköping kan se ut.

- Myran ska förvandlas till en modern och spännande entré till Enköping. Jag är så spänd på att få se de olika förslagen från de unga arkitekterna, säge Cecilia Lööv, näringslivschef Enköpings kommun.

Utställningen är på bilblioteket och kan besökas under bibliotekets öppettider v.36-38 och är bemannad följande datum och tid:

2 september kl.16-18
9 september kl. 16-18
16 september kl.16-18

Europan 15

Europan 15 är världens största återkommande akitekttävling för arkitekter under 40 år. Tävlingens mål är att bidra till urban förnyelse, det vill säga förvandling av före detta indudtri- eller hamnområde till nya stadsdelar med blandade funktioner med högt arkitektoniskt värde.

Läs mer:

enkoping.se/myran

Följ vår RSS-feed