Enköping får miljon­finansiering till klimat­­omställning

Publicerad 2019-07-11

Enköping är en av nio utvalda städer som beviljas finansiering till projekt som kan snabba på klimatomställningen.

Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö är de städer som nu får finansiering och tar sig an uppgiften att bli klimatneutrala till 2030. Projekten inleds i september 2019 och löper över två år.

Finansieringen av projektet sker inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som koordineras av KTH. Det totala finansieringsvärdet för Enköping ligger på 4 miljoner kronor.

Fokus på innovation och medborgaren

I projektet i Enköping ska vi bland annat skapa förutsättningar för effektivare energiförsörjning och smartare infrastruktur och moderna sätt att engagera invånaren, i utvecklingen mot klimatneutralitet.

- Vi är väldigt stolta över att Enköping i så hög konkurrens valts ut som en av de städer som får anslaget från Energimyndigheten. Nu får vi ännu större möjlighet att planera och utforska hur ett utvecklingsprojekt som Myranområdet kan bli modernt och klimatsmart. Vi kommer dessutom att ingå i ett mycket värdefullt samarbete med de övriga åtta utvalda städerna, säger Thomas Adlercreutz, marknadsutvecklare på kommunen.

Viable Cities

Viable Cities är ett program inriktat på innovation för smarta och hållbara städer. Det är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sverige att ta en ledande roll i att bidra till transformativa systemförändringar för att lösa globala samhällsutmaningar. Viable Cities samordnas av KTH.

Följ vår RSS-feed