Robotlyftet - Automations­checkar

Publicerad 2019-06-03

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar.

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

  • Förbereda en investering i automation
  •  
  • Förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
  •  
  • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
  •  
  • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling

  • Vidareutbilda personal för omställning till automation
  •  

Läs mer här!

Följ vår RSS-feed