Enköping intressant för hotelletablering

Publicerad 2019-05-16

Det är Stockholm Business Alliance (SBA) som undersökt 11 kommuners förutsättningar för hotelletablering.

Enköping är en av tre kommuner som pekas ut som intressanta. Av de 11 kommunerna är det Enköping, Västerås och Uppsala som anses ha goda möjligheter för ytterligare hotelletablering.

– Rapporten visar att vi har flera tillväxtfaktorer som talar till vår fördel. Det handlar om ett växande näringsliv inom sektorer som driver affärsresenärer, brett service- och upplevelseutbud och goda kommunikationer, säger Cissi Lööv, näringslivschef i Enköping.

Ett exempel på det växande näringslivet är samhällsutvecklingsprojektet i Myranområdet. Det väntas bli en magnet för bland annat större företag med många affärsresenärer. Men även Ledningsregementet med leverantörer inom IT-sektorn har stora behov av övernattningsmöjligheter.

Tillgång till hotell viktig för näringslivet

En hotelletablering är en viktig förutsättning för näringslivets utveckling i Enköping.

–Därför är det extra roligt att vi trots närheten till flera stora städer ändå anses ha förutsättningar för nyetablering av hotell, fortsätter Cissi Lööv.

I undersökningen har flera lokala företagen blivit intervjuade om hur de ser på sina behov av logi. Den sammantagna bilden är att det finns en stor efterfrågan på hotell i Enköping.

Rekommenderar ett centralt hotell

Rapporten pekar ut en placering centralt i staden och att Statt-tomten är lämplig både utifrån god tillgång till service som handel och restauranger. Det är också avgörande att det finns en politisk vilja att utveckla platsen och göra centrum mer levande.

–Ett centralt beläget hotell skulle betyda oerhört mycket för den fortsatta utvecklingen av hela Enköpings stad. Det känns väldigt spännande att den här rapporten stödjer vårt arbete med att söka efter en hotellaktör som vill verka i Enköping, säger Cissi Lööv, näringslivschef i Enköping

Stockholm Business Alliance (SBA) består av 54 medlemskommuner i Stockholmsregionen. En del av uppdraget är att främja investeringar och marknadsföra regionen.

Läs mer om Statt-tomten

Kommunstyrelsens plan-, mark-, och exploateringsutskott har beslutat att söka efter hotelloperatör som vill bygga och verka på Statt-tomten.

Länk till nyheten inför Plex-utskottets beslut om Statt-tomten i maj 2019.

Kontakt

Cecilia Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53

Följ vår RSS-feed