Tack för ditt svar i vår NKI-undersökning

Publicerad 2019-05-14

Vi säger tack till dig som delat med dig av din upplevelse av vår service i senaste Nöjd-Kund-Index-undersökningen.

– Din åsikt i är viktig. Den hjälper oss att prioritera rätt saker och göra saker rätt, säger Magnus Holmberg Muhr som är förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vi har ökat vårt totala NKI till 63 och det är godkänd nivå. Livsmedels­företagarna är nöjdast. Där har NKI ökat från 66 till 76. Bygglov har ökat med 18 enheter på fyra år och även miljö- och hälsoskydd har en positiv trend. Vi har samtidigt förbättrat vårt index inom samtliga sex service­områden och bemötande ligger i topp med index 72.

Har du frågor?

Kontakta vår utvecklare på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Annika Eklund
Telefon: 0171-62 54 43
E-post: annika.eklund@enkoping.se

Följ vår RSS-feed

Magnus Holmberg Muhr