Stort intresse för Enköping som platsvarumärke

Publicerad 2019-05-09

Den 7 maj samlades Enköpings näringsliv, politiker och tjänstemän i en sagolik miljö invid slottet Salnecke, tema Enköpings nya platsvarumärke

Medan experter och framgångsrika lokala entreprenörer berättade om sina erfarenheter och gav råd och tips, bjöd Salnecke slottscafé på ett delikat gående bord med närproducerade produkter.

En välbesökt sammankomst som gav ypperliga exempel på hur stort värde det ligger i att samarbeta och visa envishet, för att verkligen nå ut och öka attraktionsvärdet på ett varumärke.

Kunskap, kreativitet och erfarenhet behövs för framgång, men begreppet eldsjälar dök ofta upp under kvällen. En uppenbarligen väldigt viktig komponent för framgång är just eldsjälar, och det har vi verkligen gott om i Enköping!

Nu startar resan med att tillsammans ladda vårt platsvarumärke med mer kraft och mer innehåll. Entreprenörsanda och innovation sitter ju i platsens DNA så vi bör komma väldigt långt när vi hjälps åt.

Tack alla deltagare för den goda uppslutningen och fina engagemanget!

Cissi Lööv, näringslivschef
Lotta Stenberg, näringslivskoordinator
Thomas Adlercreutz, marknadsutvecklare

Följ vår RSS-feed