Företagen allt mer nöjda med kommunens service

Publicerad 2019-04-16

Enköpings kommun får ett högre betyg inom flera områden när lokala företag betygsatt kommunens service.

Det visar den årliga mätningen från SKL, Sveriges kommuner och landsting som presenterades i dag.

Enköpings kommun får ett totalt NKI-värde (Nöjd Kund Index) på 62 vilket är en höjning jämfört med 2017. 62 motsvarar ett godkänt resultat. Enköpings kommun får ett högre servicebetyg inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll jämfört med 2017.

– Vi är på rätt väg men har en lång resa kvar. Vi ger oss inte förrän de lokala företagen är så nöjda med kommunens service att de rekommenderar andra att flytta hit. Samtidigt ska man förstå att det tar tid innan ett så pass genomgripande förbättringsarbete som verksamheterna gör och har gjort slår igenom i mätningar och rankingar, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

Nya e-tjänster, öppet hus och Dukat bord

Enköpings kommun har genomfört flera satsningar för bättre service:

  • Införande av e-tjänster inom bygglov, digital bokningskalender och tydligare information på kommunens webbplats.
  • Livsmedelsmärkningen Smiley.
  • Öppet hus för bygglov och avlopp.
  • Startmöten för att hjälpa företagaren att göra rätt från början.
  • Mötesformen Dukat bord där företagare får träffa tjänstemän från kommunens olika myndighetsområden vid ett och samma tillfälle.

– Det är bra att vi sakta men säkert ökar när det gäller hur nöjda företagen är med vår service men vi har en bit kvar. Vi är igång med ett förbättringsarbete inom organisationen och det ska fortsätta och utvecklas. Från den politiska ledningen kommer vi prioritera näringslivsfrågorna och driva på för att på olika sätt erbjuda tjänster och arbetssätt som kan ge företagen bättre service, säger Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om Enköpings kommuns utvecklingsarbete inom näringslivsfrågor.

Om mätningen

Mätningen visar hur företagen upplever kommunens myndighetsutövning inom områdena brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Undersökningen görs enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100.

För Enköpings del kommer komplettering i efterhand att ske för området serveringstillstånd på grund av att alla ärenden inte har blivit inrapporterade i tid.

Läs mer om undersökningen

För mer information:

Cecilia Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
E-post: cissi.loov@enkoping.se

Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande (M)
Telefon: 0171-62 62 12
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se