Statistik Enköping 2018

Publicerad 2019-03-26

Enköping växer och mår bra både när det gäller nya invånare och företag.

Invånare 44 429 st.

Vi ökade med 632 st. nya invånare

Inflyttande: 2621

Utflyttande: 1722

Byggda bostäder 668 st.

Den högsta siffran någonsin inom bostadsbyggande.

256 st. hyresrätter

126 st. bostadsrätter

140 st. äganderätter

Företagsutveckling

Totalt antal företag i kommunen: 4599 st.

Nya etableringar 137 st.(124 st. 2017)

I huvudsak inom:

Bygg

Handel

Företagsstödjande: juridik, teknik

Kultur nöje och fritid

Detta har medfört ca. 500 nya jobb

Nystartade företag 284 st.

Nya rapporter som Region Uppsala tagit fram visar att Enköpings näringsliv fortsatt utvecklas starkast av de mindre kommunerna (hack i häl på Uppsala) i länet både i produktivitet/omsättning/förädlingsvärde och sysselsättning.

Enköpings platsvarumärke