Givande frukost­möte om byte av debiterings­modell för tillsyn

Publicerad 2019-03-22

I onsdags morse mötte kommun­ledningen och miljö­avdelningen några av våra lantbrukare och LRF för att prata om möjligheten till ny debiterings­modell.

– Byte av debiteringsmodell är nödvändig, men när och hur avgör hur effektivt bytet blir, säger Linda Jacobson som är kommunens miljöchef.

I samband med att livsmedelslagen ska ändras för att anpassas till EU:s nya kontrollförordning föreslås också obligatorisk efterhands­debitering för planerad livsmedelskontroll

I dag används huvudsakligen ett system med förhandsdebitering där företag som omfattas av kommunens livsmedelskontroll betalar en årlig kontrollavgift i förskott. Systemet har kritiserats och man menar att dess trovärdighet undergrävs när kontrollen utförs långt senare.

Kan vi hämta inspiration från Rättviks­modellen?

I samtalen under frukosten funderade deltagarna tillsammans om kommunen skulle kunna hämta inspiration från Rättviksmodellen som några kommuner valt att använda som debiteringsmodell. Rättviks­modellen bygger på en kombination av en årsavgift och efterdebitering av timtiden som har lagts ned i tillsynen.

Linda Jacobson berättade att miljö- och byggnads­nämnden redan 2015 utredde om kommunen skulle använda Rättviksmodellen, men beslutade då att inte göra det. Länsstyrelsen och Livsmedelsverket uttryckte att debiteringsmodellen var olaglig. Dessutom hade Statskontoret bett regeringen att utfärda en ny förordning och en ny debiteringsmodell som miljö- och byggnadsnämnden valde att vänta in.

Efter­debitering kan vara ett alternativ

– Vi kommer att göra en utredning om efterdebitering som ett alternativ. Kanske kan vi skapa en Enköpingsmodell, säger Linda Jacobson.

– Under våren ska vi göra en analys för att se hur det kan påverka vår verksamhet och våra kunder.

Summeringen av mötet visade hur viktigt och uppskattat det är att mötas och prata om aktuella ämnen och förbättringsförslag. Lantbrukarna och LRF uttryckte att miljöavdelningen har en fin förbättrings- och bemötandekultur.

Samtal på frukostmötet