Ny tobakslag från 1 juli 2019

Publicerad 2019-02-22

Då måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd från socialnämnden.

Den 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla. Den nya lagstiftningen säger att du måste ansöka om tillstånd hos socialnämnden för att få sälja tobak. Enligt tidigare lagstiftningen har det räckt att anmäla försäljning av tobak till social­nämnden.

När du ansöker om tillstånd tar vi ut en prövningsavgift. Du som får ett tillstånd kommer även att få betala en avgift varje år för social­förvaltningens tillsyn. Kommun­fullmäktige kommer att ta beslut om nya avgifter utifrån den nya lagstiftningen i december. De nya avgifterna kommer att gälla från den 1 januari 2020.

Har du redan anmält tobaks­försäljning?

Du som har anmält tobaksförsäljning innan den 1 juli 2019 behöver ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Det säger den nya tobakslagen:

  • Bara den som har tillstånd får sälja tobak.
  • Rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek.
  • Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas.
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Det här gäller till 30 juni 2019:

Till och med den 30 juni gäller den gamla lagstiftningen som innebär att du måste göra en anmälan till socialnämnden innan du börja sälja tobak. Anmälan gör du på vår blankett.

Anmäl tobaksförsäljning

Avgiften för att anmäla försäljning av tobak är 1 500 kronor. Förutom anmälningsavgiften får du betala en avgift varje år på 1 500 kronor för socialförvaltningens tillsyn. Avgiften får du betala varje kalenderår från och med året efter anmälan.

Du måste anmäla all typ av tobaksförsäljning oavsett om den sker i butik, i automat, vid torghandel eller på internet. Har du personal som arbetar åt dig med försäljningen måste du tala om för dem vilka regler som gäller för tobaks­försäljning.

När du lämnar in din anmälan om tobaks­försäljning måste du också lämna in en beskrivning av hur du ska göra egenkontroll och ditt arbetssätt som visar hur du följer reglerna i tobakslagen.

Har du frågor?

Kontakta kommunens kontaktcenter.

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se

Foto: Mostphotos