Dags att rapportera köld­medier

Publicerad 2019-02-11

Om du har en anläggning som inne­håller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer måste du rapportera genomförda kontroller till kommunen.

Din rapport ska ha kommit in till oss senast den 31 mars 2019.

Läs mer köldmedier och hur du rapporterar på enkoping.se/koldmedier.