Se film om den nya e-fakturalagstiftningen

Publicerad 2019-01-30

Från och med den 1 april 2019 börjar en ny lag att gälla. Lagen säger att alla fakturor som skickas till offentlig sektor ska vara e-fakturor. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en film som förklarar vad den nya lagen innebär.

Du kan se hela filmen på SFTI:s hemsida

Undantag från lagen

Undantag från ovan lag gäller om du redan har ett avtal med kommunen där det står att du kan fakturera via pappersfaktura. Men när det avtalet sedan löper ut och ett nytt skapas måste du fakturera via e-faktura.

Skapa e-fakturor via Fakturaportalen

Fråga din leverantör av ekonomisystem/ faktureringstjänst om det går att skicka e-fakturor i PEPPOL-nätverket enligt standarden BIS Billing 3.0.

Är det så att ni saknar affärssystem för att skicka e-fakturor enligt ovan ställda krav kan ni använda Fakturaportalen. Det är en tjänst kommunen köpt in som du kostnadsfritt kan använda för upp till 25 fakturor per månad. Har du frågor om Fakturaportalen kan du maila till support@fakturaportalen.se eller ringa 08–446 34 00.

Fakturaportalen

Mer information

Läs mer om vad du behöver göra för att skicka en e-faktura till Enköpings kommun.

Foto:Mostphotos