Näringslivschefen blickar framåt

Publicerad 2019-01-16

Vad hände egentligen i fjol och hur ser 2019 och framtiden ut?

Att ägna tid och ge plats åt engagerade medborgare är centralt för en demokrati.

I synnerhet när stora förändringar påverkar alla kommunens invånare. Då kan det ofta ta tid för de politiska processerna att hantera komplexa frågor som ibland ställer helt nya krav fram till beslut.

Ibland känns detta frustrerande, men det som gömmer sig i ansträngningen, är ofta avgörande och viktiga kliv in i framtiden.

Men det är vi alla tillsammans som är författare till berättelsen om Enköping, och då har varje blad betydelse. En berättelse om hur vårt Enköping utvecklas i en allt snabbare takt och här följer några av mina reflexioner.

Enköping fortsätter att växa

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) med fördjupningsstudie över centrum är antagen. Viktiga styrdokument som avgör vad och vart det kommer byggas framöver. Frågor kring lösningar för kommunhus, kulturhus, och statt-tomt får sina svar först 2019. Men processerna är bra och engagerade vilket borgar för att dessa så viktiga byggnaders placering, utformning och innehåll i slutändan blir ”rätt”.

Plankontoret har haft och kommer fortsättningsvis ha bråda dagar med nya detaljplaner för flera viktiga fastigheter för verksamheter både centralt i staden, vid resecentrum, i Myran och i företagsparken.

Företagsparken fylls successivt med nya verksamheter. Jättekul förstås med fler arbetstillfällen och bredare erbjudande till Enköpings företagare och invånare. Intresset för att etablera sig i Enköping verkar hålla i sig.

Utvecklingen av Myranområdet har tagit en ny riktning i och med förfrågan om att vara med i världens största återkommande arkitekttävling Europan. En förfrågan som vi givetvis tackade ja till. Tävlingen kommer förutom att ge oss flera förslag på hur området kan utvecklas och gestaltas, även sätta Enköping på den Europeiska kartan. Det skapar förutsättningar för samarbeten med nya typer av intressenter där forskning kring framtidens stadsutveckling blir en självklar ingrediens.

En analys av förutsättningarna för hotelletableringar i Enköping är på väg fram och presenteras under våren 2019.

Elen är viktigt för vår utveckling - Även för hela regionen!

Räcker elen? Svaret är både ja och nej. Nej åtminstone 300 timmar om året. Det vill säga de timmar när effektuttaget är som högst. En insikt som kom som en kalldusch för många kommuner inklusive Enköping när frågan om etablering av batterifabrik var på tapeten. Ett ökat etableringsintresse från energiintensiva företag men även påtryckningar från befintliga företag som märkt av begränsningar i el-kapaciteten har gjort att vi som kommun tillsammans med Region Uppsala, 4-Mälarstäder och Stockholm business alliance påbörjat en process för att påverka elleverantörerna att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra el-kapaciteten. Frågan är komplex behöver hanteras såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Nu laddar vi vårt gemensamma platsvarumärke Enköping

Den nollmätning som gjordes i samband med arbetet med att ta fram ett nytt platsvarumärke visar att endast 8% av Stockholmarna, 15 % av Uppsalaborna och 16 % av Västeråsarna har en distinkt uppfattning om platsen Enköping.

Det skall vi ändra på och därför har vi tagit fram en logotyp för vårt platsvarumärke som skall laddas och kommuniceras. Att Enköping visserligen är närmast av alla, men även hur den mängd av destinationer, utbud och händelser gör platsen så unik.

Vi vill ju alla vara goda ambassadörer för platsen där vi finns och verkar. Därför har vi även tagit fram hjälpmedel för företagare och föreningar så att vi alla kan hjälpas åt att sprida allt det fantastiska som vår plats har att erbjuda. Det tjänar vi alla på och på många sätt!.

Omvandling och drivande ambitiösa mål – Årets stadskärna senast 2025

Årets stadskärna senast 2025 är ett ambitiöst mål som är satt av fastighetsägare, kommuntjänstemän och handlare tillsammans i den förening som verkar för ett attraktivt och levande centrum. Det är förflyttningen som avgör och vi kan väl konstatera att vi har goda chanser att göra stora förflyttningar de närmsta åren med alla fastigheter vid torget och angränsande områden i omvandling.

Utveckling är utmanande – Men trägen vinner!

De mätningar som presenterades 2018 (2017 års ärenden) av företagsklimatet och kommunens myndighetsutövning var inte särskilt upplyftande. Ett fall med 42 placeringar i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet till plats 120 av landets 290 kommuner gjorde såväl tjänstemän som politiker bekymrade. NKI (nöjd kund index) där kunden får betygsätta hur den upplevt servicen i det specifika ärendet som den haft med kommunen visade inte heller på några glädjande skutt framåt.
Resultaten diskuterades på en workshop tillsammans med Svenskt Näringsliv och intresserade företagare i april. Man enades om tre områden som kommunen skulle fokusera förbättringsarbetet kring. Effektiv ärendehantering, service och bemötande samt upphandlingsfrågorna. En handlingsplan har arbetats fram med förväntade effekter och tidsatta aktiviteter för att komma tillrätta med de problem som företagen upplever. Att ni som företagare upplever kommunen som en smidig, rättssäker och effektiv partner på företagarresan är prioriterat och högst upp på agendan. Därför har kommunens verksamheter jobbat intensivt med att verkställa en mängd åtgärder i dialog med företagare.

Utveckling och expansion är utmanande och tufft, men vid ett lunchmöte före jul kunde vi glädjande konstatera att många företag framförallt i byggbranschen upplever en stor förbättring i bygglovshanteringen. Vi återkommer med avrapportering av handlingsplanen i halvtid 2019.

Invånarna i Enköping är nöjda med kommunens service och bemötande. I UNT den 15 januari kunde vi läsa att Enköping hamnar på 17:e plats i den undersökning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjort bland landets kommuner vad gäller tillgänglighet och service till invånarna. Det är en topplacering och en rejäl klättring sedan den senaste undersökning då Enköping hamnade på plats 92.

I undersökningen mäts servicenivån i kommunernas hantering av telefoni- och e-postkontakter. Man tittar på exempelvis svarstider, hur nöjda kunderna är med svaren och bemötandet.

Så kom nöjd kund index halvårsrapport 2018 och vi konstaterade att vi för första gången på länge hamnar på grönt med ett totalindex på 63. Där servicefaktorn bemötande är den som förbättrats mest. Mycket glädjande signal om att vi är på rätt väg mot det långsiktiga målet som är index 75.

Det nya året blir ett synnerligen spännande, så nu kör vi och fortsätter att skapa vårt Enköping tillsammans!


Hälsningar

Cissi Lööv
Näringslivschef