Ändringar i plan- och bygglagen från 1 januari

Publicerad 2018-12-20

Nya regler om att avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för hand­läggningen överskrids

Dessutom blir det förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas. Det införs även nya regler om skriftlig information som miljö- och byggnadsnämnden ska skicka till sökanden eller anmälaren.

De nya reglerna gäller för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som kommer in till miljö- och byggnadsnämnden från och med 1 januari 2019.

I Boverkets handbok om plan- och bygglagen kan du läsa mer om de förändringar som träder i kraft vid årsskiftet.

Boverkets handbok om plan- och bygglagen

Den 1 januari publicerar Boverket en komplett vägledning om lagändringen.

Foto: Mostphotos