Enköping i stor arkitekttävling

Publicerad 2018-11-09

Enköpings kommun ska vara med i Europan 15, världens största arkitekttävling där arkitekter från Europa lämnar utvecklingsförslag på Myran.

Vi samarbetar med intressenter och näringsliv

Genom kommunens samarbete med näringslivet, fastighetsägare och intressenter tas ett helhetsgrepp för hela Myran-området och vill gå före och hitta nya och kreativa vägar fram i stadsutvecklingen.

Entrén till en bättre helhet

Genom att integrera de 60 hektaren av exploaterad mark med kommunens egna 12 hektar oexploaterade men välexponerade markområde intill E18, är målet att skapa ett högre värde och ett nytt verktyg till att Enköpings delar upplevs mer som en helhet. Ett Enköping som är ett ännu attraktivare val, varumärke och destination

Enköping och Europa

Europan15 är världens största återkommande arkitekttävling så Enköping är i gott sällskap. Andra städer som deltar i år är bland andra, Madrid, Barcelona, Rotterdam, Marseille, Täby, Warszawa och Helsingborg.