Topp i länet på företags­klimat

Publicerad 2018-10-08

Både glädjeämnen och utvecklingsmöjligheter när de lokala företagen har bedömt Enköpings kommuns företagsklimat. 

Enköpings kommun får 3,4 i ett sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs undersökning, vilket motsvarar en godkänd nivå och ligger i linje med snittet i landet. Det sammanfattande omdömet innebär en sämre placering 2018 i Svenskt näringslivs rankning där Enköping får plats 120 av Sveriges kommuner. Däremot har Enköpings kommuns höjt sig på flera punkter, både jämfört med förra året och med landet i övrigt.

– Vi är både glada och ödmjuka inför resultatet. Glada för att vi förbättrar oss inom flera områden. Ödmjuka för att vi ser områden där vi behöver stärka oss. Jag känner en enorm kraft och energi i hela organisationen som bygger på en övertygelse om att vi är på rätt väg och att vi ska fortsätta vår utvecklingsresa, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

Framgångar i mätningen 2018

  • 32 procent upplever att företagsklimatet har blivit bättre.
  • Fler är nöjda med dialogen med kommunledningen.
  • Fler upplever att det finns tillgång till medarbetare med relevant kompetens.
  • Enköping får ett bättre resultat i sju enkätfrågor jämfört med landet i övrigt.

Utvecklings­arbetet fortsätter

Kommunens grupp för näringslivsfrågor leds numera av kommundirektören. Målet är att utveckla servicen till företagen.

– Team Näringslivs utvecklingsarbete går i linje med hela kommunens kvalitetsambitioner. Vi ska hela tiden fokusera på de vi är till för och söka bättre och effektivare arbetssätt. Näringslivet är avgörande för hela kommunens utveckling. Tillsammans utvecklar vi Enköping och stärker vårt gemensamma varumärke, säger Peter Lund, kommundirektör.

2016 inledde Enköpings kommun en rad åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Arbetet har trappats upp under 2017 och 2018 genom bland annat:

  • Nära samarbete mellan bygglovsavdelningen och företag i byggbranschen för bättre relationer och ökad tydlighet.
  • Handlingsplan för kommunens arbete med prioriterade områden för effektivare arbetssätt och upphandling.
  • Införande av e-tjänster.

Läs mer om Enköpings kommuns utvecklingsarbete inom näringslivsfrågor.

Läs mer om Svenskt näringslivs undersökning.

För mer information:

Cecilia Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
E-post: cissi.loov@enkoping.se

Peter Lund, kommundirektör
Telefon: 0171-62 66 40
E-post: peter.lund@enkoping.se

Cissi Lööv, Näringslivschef.