Plan- och bygglagen ändrad 1 juli

Publicerad 2018-07-04

Från den 1 juli får du som ansökt om lov inte påbörja åtgärden förrän fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om när ett beslut får verkställas, det vill säga när en åtgärd får påbörjas. Den nya förvaltningslagen har fört med sig ändringar även i plan- och bygglagen.

I plan- och bygglagen har särskilda bestämmelser införts om när beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas. Bestämmelserna gäller från och med den 1 juli 2018.

Det innebär att du som har fått ett lov den 1 juli eller senare inte får påbörja åtgärden förrän fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Det gäller trots att du har fått ett startbesked, som du alltid måste ha innan du får påbörja din åtgärd.

PoIT är Sveriges officiella organ för rikstäckande, juridiska kungörelser. Sedan 2007 är den publicerad på Bolagsverkets webbplats.

Berörda får information

Du som påverkas av förändringen kommer att få information i ditt beslut och startbesked.

Om du är osäker på vilket datum som blir ditt verkställighetsdatum kan du kontakta kommunens kontaktcenter. Du kan även se vilket datum ditt ärende har blivit kungjort på Post- och Inrikes Tidningars webbplats poit.se.

Har du frågor?

Kontakta kommunens kontaktcenter.
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se

Foto: Thomas Henrikson

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.