Miljö- och byggnads­förvaltningen flyttar till ny lokal

Publicerad 2018-03-16

Den 19–23 mars flyttar miljö- och byggnads­förvaltningen till nya lokaler i Paushuset på Kungsgatan 23. 

Under flytten är verksamheten öppen som vanligt. Bokade besök genomförs som planerat.

Om du vill boka ett besök ber vi dig att kontakta kommunens kontaktcenter.

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se

©Lantmäteriet/Geodatasamverkan