Stöd för dig som är verksam på landsbygden

Publicerad 2018-02-13

Du som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden kan söka olika stöd från landsbygdsprogrammet.

Du kan exempelvis få stöd för att göra investeringar i ditt företag eller för att göra investeringar som blir till nytta för fler.

I landsbygdsprogrammet finns de här stöden:

Länsstyrelsen i Uppsala län handlägger ansökningarna och kan svara på frågor.

Läs mer om de olika stöden som går att söka.

Om Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet finns för att ge stöd till en levande landsbygd. Det du söker stöd för ska vara bra för både miljön och människan. Det är också viktigt att du satsar på idéer som utvecklar ditt företag eller din bygd.

Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s jordbrukspolitik och det gäller från år 2014 till och med år 2020.

Läs mer om landsbygdsprogrammet.

Bild från Gåde

Gåde foto: Thomas Henrikson