Dags att rapportera köld­medier

Publicerad 2018-01-31

Om du har en anläggning som inne­håller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du rapportera genomförda kontroller till kommunen.

Lagstiftningen inom köldmedieområdet ändrades 2017. Det innebär bland annat att du som har en anläggning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer måste skicka in en rapport om genomförda kontroller till kommunen.

Din rapport ska ha kommit in till oss senast den 31 mars 2018.

Läs mer köldmedier och hur du rapporterar på www.enkoping.se/koldmedier.

Skicka in årsrapporten

Du kan skicka årsrapporten via brev eller e-post.

Enköpings kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping

E-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Foto: Pixabay

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.