Näringslivschefen summerar 2017 och blickar framåt

Publicerad 2018-01-10

2017 präglades av växtvärk och grundläggande utvecklingsarbeten. 2018 tror jag kommer vara ett år då flera avgörande pusselbitar faller på plats.

Men också ett år då vi alla, företagare och offentligt anställda behöver anstränga oss maximalt för att hitta gemensamma lösningar på de utmaningar vi står inför.

Jag tar mig friheten att utveckla mina tankar.

Enköping växer

Att Enköping växer mest i regionen kan knappast ha undgått någon. Tillväxten är i grunden positiv med ökade skatteintäkter, fler som delar på kostnaderna och ökat kundunderlag för många företag. Konsekvensen blir också att hela samhällsbyggesapparaten får spänna sin båge till det yttersta för att få fram bostäder, förskoleplatser, och hantera den enormt ökade mängden ärenden. Den starka tillväxten spås hålla i sig, hur länge tvista de lärde. Näringslivet och kommunen har samma mål, att utveckla Enköping till den bästa platsen att bo, arbeta och driva företag i.

Näringslivet och kommunen har också i stora delar samma utmaningar. Där den största troligen är att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Du som företagare, våra styrande politiker och vi som tjänstemän har olika roller att spela i arbetet med att nå målet. Det ska vi ta på allvar, eller hur? Vi som jobbar på Näringslivsservice kommer anstränga oss ännu mer för att underlätta samarbetet mellan kommun och företagare. 2017 var ett år då vi testade olika former för möten och samarbeten. 2018 skruvar vi lite till på det som varit bra och släpper det som fungerade mindre bra.

Grundläggande arbeten 2017

 • FÖP (fördjupad översiktsplan) för Enköpings stad med tillhörande centrumbilaga har arbetats fram. FÖP pekar ut stadens utveckling på lång sikt. Det är lag på att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Den används också när kommunen behöver bestämma hur mark ska användas och när man beslutar om bygglov.
 • Varumärkesplattformen utformades med hjälp av input från invånare, företagare, tjänstemän och politiker. Den beslutades om i mars 2017 av Kommunstyrelsen. Enköpings platsvarumärke får färg och form som invånarna får möjlighet att rösta om i början av 2018. En undersökning bland invånarna och i Mälardalsområdet om Enköping som plats genomfördes i slutet av året.
 • Förenkla för företagen där fokus under året varit effektiv ärendehantering som upplevs positiv av företagen. Ett arbete som bland annat resulterat i tjänsten Dukat bord, bättre återkopplingsrutiner och betydande förbättring av företagarsidorna på kommunens hemsida.

Gemensamt för dessa utvecklingsområden är att de tagits fram av tjänstemän i samverkan med företagare, invånare och politiker, och att de kommer ha stor påverkan på kommunens utveckling framöver.

Enköpings centrum

Under 2017 har fastighetsägare, kommun och handlare tillsammans i Enköpings centrumsamverkan lagt ner mycket tid och kraft på:

 • Aktiviteter på torget som lockar invånare och besökare.
 • Fortsatt etablering av Enköpings presentkort, med 1262 stycken sålda till ett värde av 573 245kr.
 • Ökat medlemsantalet med 7 nya medlemmar till totalt 55.
 • Beslutat att jobba mot målet Årets stadskärna 2025.
 • Förbättrat kommunikationen mellan handlare och kommunens verksamheter. Framförallt med gatuavdelningen och upphandlingsenheten.

Fler områden som utvecklats 2017 med konsekvenser för 2018

Utökad satsning på UF (ung företagsamhet). Att samköra gymnasiets rådgivarkväll för den nya årskullen UF-elever och näringslivsservice höstmöte för företagare blev en hit och något vi kommer utveckla ytterligare. De företag och organisationer som är samarbetspartners till UF har tillsammans med Westerlundska gymnasiet tagit fram en plan för UF-året 2018. Planen lanseras snart, så håll utkik!

Ökat antal etableringsförfrågningar av större karaktär och med stort energibehov gör att vi behöver tänka nytt när det gäller detaljplaner och hur vi agerar tillsammans med andra kommuner och organisationer i regionen.

Min bedömning är att 2018 är ett år då många viktiga beslut tas

 • Fördjupad översiktsplan med centrumbilaga antas.
 • Kommunhus, kulturhus, och gymnasium hittar sina framtida placeringar.
 • Arbete med nya detaljplaner för flera viktiga privata fastigheter i staden påbörjas. Paushuset och Möbelhustomten för att nämna några.
 • Ny detaljplan för Myranområdet fastställs. Vilket innebär att kommunen kan erbjuda mark i ett mycket attraktivt läge för handel och andra passande verksamheter.
 • Flera viktiga funktioner med stor inverkan på företagarfrågor tillsätts. Så som inköpschef och e-strateg.
 • Flera nya etableringar landar i området runt östra infarten.
 • Nytt platsvarumärke! Två förslag är framtagna och invånarna i Enköping får rösta.

Vi kommer dessutom

 • Genomföra branschmöten med de lokala byggföretagen och livsmedelsproducenterna.
 • Fortsätta dialogen med Hälsoföretagen.
 • Intensifiera arbete med e-tjänster för företagsärenden.
 • Lägga planen för kommunens marknadsföring och börja agera utifrån den.
 • Sätta ökat fokus på UF (ung företagsamhet).
 • Arbeta ännu mer med företagsklimatsfrågor tillsammans med Företagarna.
 • Fortsätta utvecklingsarbetet med att förenkla för företagen.

Vi på näringslivsservice hoppas att ni känner att vårt arbete gör skillnad för er som är företagare i kommunen. Nu har vi ett nytt år framför oss och vi har flera satsningar planerade för att nå vårt mål med att ha det bästa företagsklimatet i Sverige.

Jag önskar er alla en god fortsättning och att ni precis som jag har haft möjlighet till återhämtning under jul och nyårshelgerna.

Cissi Lööv, näringslivschef

Om du är intresserad av att veta mer om våra projekt eller aktiviteter, tveka inte att kontakta mig eller mina kollegor Lotta Stenberg och Caroline Westerberg.

Du kan alltid nå oss på näringslivsservice på telefonnummer 0171-62 80 80 eller via mejl naringsliv@enkoping.se.

Cissi Lööv, näringslivschef Enköpings kommun

Cissi Lööv, näringslivschef Enköpings kommun