Insamling av e-postadresser

Publicerad 2017-12-21

Näringslivsservice vill på ett kostnads- och miljömedvetet samt tidseffektivt sätt kunna kommunicera med kommunens företagare och organisationer.

Vi genomför därför ett projekt att samla in e-postadresser till företagen. Vi har lagt uppdraget att samla in
e-postadresser på företaget Marknadsinformation i Sverige AB med säte i Stockholm.

Ansvarig på kommunen är näringslivschef Cissi Lööv