Publicerad 2017-12-14

Det gör att handläggningen kan ta längre tid och att det kan vara svårt att boka möten med bygglovs­handläggaren med kort varsel.

– Vi gör allt vi kan för att få full bemanning och hoppas att du som är vår kund kan ha överseende, säger Christina Gortcheva som är avdelningschef.

För att underlätta i situationen ber vi dig som kund att ha god framförhållning, att titta att alla handlingar som vi behöver finns med och är fackmannamässigt gjorda samt att du noggrant läser igenom brev och beslut som du får från oss.

Foto: Thomas Henrikson