Veidekke bygger bostäder i Älvdansen

Publicerad 2017-12-07

En ny aktör tar plats i nya området Älvdansen norr om Enköpings järnvägsstation. I höstens markanvisningstävling la Veidekke Bostad AB högsta budet.

– Veidekke är en ny aktör i Enköping. Att de är intresserade av att bygga i vår kommun är väldigt roligt och stärker bilden av Enköping som en intressant kommun i regionen, säger Anders Wikman (NE), ordförande i kommunens plan-, mark- och exploateringsutskott.

Radhus med bostadsrätter

Veidekke kommer i samband med markanvisningen köpa fastigheten Romberga 23:59 där de planerar att bygga radhus med bostadsrätter. Företaget vill bygga prisvärda radhus som riktar sig till en bred målgrupp. Kvarteret beräknas vara klart cirka år 2020.

Karta som visar var Veidekke ska bygga

Älvdansen

Älvdansen är ett nytt bostadsområde i Enköping som fullt utbyggt kommer innehålla cirka 700 lägenheter, äldreboende och förskola. Just nu pågår bygget av äldreboendet Idun och 100 hyreslägenheter. Älvdansen ska bestå av åtta bostadskvarter.

Älvdansens bostadsområde

Veidekke Bostad AB

Veidekke är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. I intresseanmälan till markanvisningstävlingen beskriver Veidekke att de är ett bolag med höga hållbarhetsambitioner där Älvdansen ska bli ett referensprojekt för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Har du frågor?

Kontakta Anders Wikman (NE), kommunalråd och ordförande i plex-utskottet.
Telefon: 0171-62 62 13
E-post: anders.wikman@politiker.enkoping.se

Hus med blomstrande trädgård

Foto: Pixabay