Hög tillväxtvilja i landet

Publicerad 2017-10-06

Sju av tio företag vill växa men har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets senaste undersökning Företagens villkor och verklighet 2017.

Företag inom hotell- och restaurangbranschen har störst framtidstro och vilja att växa enligt undersökningen. Även företag inom handel samt information och kommunikation har en hög tillväxtvilja. Bland företagen inom vård och omsorg har viljan att växa sjunkit markant sedan förra undersökningen som gjordes 2014.

Läs mer om Tillväxtverkets undersökning

Tillväxtverkets undersökning Företag och verklighet 2017

Foto: Pixabay