Markanvisningstävling för Älvdansen

Publicerad 2017-10-03

Enköpings kommun bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Älvdansen (även kallat Kyrkoherdens Fiskevatten).

Älvdansen är ett nytt bostadsområde i Enköping som fullt utbyggt kommer innehålla cirka 700 lägenheter, äldreboende och förskola.

Kommunen har för avsikt att tilldela byggrätter till tre olika byggherrar, d.v.s. ett kvarter per byggherre. Anbud och intresseanmälan ska ha skickats in till Enköpings kommun senast 2017-11-06.

Observera att ansökningstiden för markanvisningen har gått ut.

Läs mer om markanvisningstävlingen

Markanvisningstävling Älvdansen Enköping

Foto: Pixabay