Enköpings företagare mer benägna att stanna i kommunen

Publicerad 2017-09-05

Företagen i Enköpings kommun är mer benägna att stanna i kommunen, än genomsnittet för företagen i Sveriges alla kommuner. Det visar en undersökning som genomförts av Svenskt Näringsliv.

31 300 företagare i Sverige har svarat på frågan: ”Har du någon gång övervägt att flytta ditt företag till en annan kommun med ett bättre företagsklimat?”

Resultatet för Enköping: 77,3 procent har inte övervägt att flytta, 14 procent har övervägt det, och 8,7 procent svarade ”vet ej”.

Genomsnittet för hela Sverige: 72 procent har inte övervägt att flytta, 19 procent har övervägt det, och 9 procent svarade ”vet ej”.

Du kan se hela resultatet på foretagsklimat.se.

Sveriges bästa företagsklimat i fokus

Enköpings kommun arbetar aktivt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och etablering. Bland annat genom ett förbättringsarbete som leds av arbetsgruppen Team näringsliv.

Läs om de förbättringar som har genomförts och de som är på gång.

Svenskt Näringslivs ranking

Den 26 september släpper Svenskt Näringsliv årets ranking av det lokala företagsklimatet. Mer om den kan du läsa på foretagsklimat.se.

77 procent av Enköpingsföretagen vill stanna kvar i kommunen.

77 procent av Enköpingsföretagen vill stanna kvar i kommunen. Källa: Svenskt Näringsliv