Nu sätter vi fokus på nöjdare företagskunder

Publicerad 2017-05-16

15 maj samlades miljö- och byggnadsförvaltningen för att gå igenom resultatet från SKL:s undersökning Nöjd-Kund-Index på en detaljerad nivå.

Stefan Frid från Stockholm Business Alliance (SBA) var inbjuden för att presentera resultatet.

– Det är inte rankningen som är viktig, sa Stefan Frid. Se det här som ett beslutsunderlag för att göra rätt åtgärder. Att få fokus på frågorna gör er lite klokare i hur ni ska prioritera insatserna.

Det var i slutet av april som resultatet av SKL:s undersökning presenterades som visade att företagen i Enköpings kommun vill ha bättre service inom flera myndighetsområden. I undersökningen mäts hur företagen upplever servicen inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagen får uttala sig i hur de upplever tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Förbättringsåtgärder och handlingsplaner

Dagen gav miljö- och byggnadsförvaltningens medarbetare möjlighet att sätta sig in i resultatet på en mer detaljerad nivå. I grupparbeten identifierades förbättringsåtgärder som också gav en början till handlingsplaner hur utvecklingsarbetet ska genomföras.

– Målet är naturligtvis att få nöjdare kunder, sa Magnus Holmberg Muhr som är chef för miljö- och byggnadsförvaltningen. Men det handlar också om att ha nöjda medarbetare. Engagerade och kompetenta medarbetare i trygga arbetsförhållanden påverkar självklart kundens upplevelse.

Med under dagen fanns också representanter från kommunens kontaktcenter och team Näringsliv.

– Jag ser mycket fram emot effekten av jobbet som görs på miljö- och byggnadsförvaltningen, sa Jonas Irvebrant som är chef för kommunens kontaktcenter. Engagemanget och viljan är stor hos personalen.

– Det känns så otroligt bra att vi så snabbt tar tag i det här utvecklingsarbetet internt, sa Charlotta Stenberg som är näringslivskoordinator. I vår dialog med företagen har vi fått indikationer på att våra insatser redan märks. Det är väldigt roligt att höra.

Om SBA

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län. Enköpings kommun är en av kommunerna. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som Europas ledande hållbara tillväxtregion.

En av de viktigaste förutsättningarna för SBA-partnerskapet och en framgångsfaktor har varit att arbeta med kommunernas egen service till näringslivet. För att kontinuerligt få ett mått på företagarnas uppfattning av kontakten med kommunerna genomför alla SBA-kommuner en nöjd-kund-index-undersökning (NKI).

Källa: stockholmbusinessalliance.se