Attraktiv etableringsmark längs E18

Publicerad 2017-03-22

Alldeles intill vägen finns ledig planlagd mark för dig som vill etablera ditt företag hos oss.

Vi är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och tre viktiga vägar möts här: E18, riksväg 55 och riksväg 70. Inom 45 minuter reser du enkelt till Stockholm, Uppsala och Västerås.

I dag är vi 42 000 personer som bor i Enköpings kommun, men redan år 2025 räknar vi med att vara 50 000.

Ledig verksamhetsmark samt kontaktuppgifter till markägare. (pdf, 2 MB)

Kontakta oss med dina etableringsfrågor. Vi träffar vi dig gärna för ett inledande samtal.

Cissi Lööv, näringslivschef Tel. 0171-62 51 53 E-post: cissi.loov@enkoping.se

Patrik Holm, plan- och exploateringschef Tel. 0171-62 52 33 E-post: patrik.holm@enkoping.se