Näringslivschefen summerar 2016 och blickar framåt

Publicerad 2017-01-13

Jag vill börja med att önska er en god fortsättning och tacka för gott samarbete, givande möten och goda samtal under 2016. Förra året var ett händelserikt år för Enköpings kommun.

Förra året var ett händelserikt år för Enköpings kommun. Flera satsningar har påbörjats och genomförts för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Min känsla är att vi är på rätt väg och att engagemanget från både företagare, tjänstemän och politiker är stort för att tillsammans göra jobbet som krävs för ett företagsklimat av toppklass!

 • Bygglovsavdelningen har förstärkts med en ökad bemanning och ny ledning. De har också haft öppet hus för bygglovsärenden under hösten.
 • Projektet Förenkla för företagen har kartlagt flera företagsärendens väg genom det kommunala systemet, identifierat flaskhalsar och utvecklingsområden.
 • Vi har krokat arm med Företagarna Enköping och bestämt oss för att tillsammans arbeta för ett bättre företagsklimat. Första steget var att sätta gemensamma mål för Nöjd kund-index och Svenskt Näringslivs rankning.
 • Vi har ökat informationen och kommunikationen med er företagare i kommunen genom vår webbplats och ett nyhetsbrev som går ut två gånger per månad, men även via e-post och möten.
 • Utvecklingsprogram för Myranområdet togs fram i samverkan med det lokala näringslivet och antogs av kommunstyrelsen.
 • Vi har tagit ett helhetsgrepp för utveckling av ett attraktivt och levande centrum genom aktiv medverkan i föreningen Centrumsamverkan och dialogmöten där vision och mål arbetas fram för en långsiktig utveckling av centrum.

Vi hoppas att ni känner att vårt arbete gör skillnad för er som är företagare i kommunen. Nu har vi ett nytt år framför oss och vi har flera satsningar planerade för att nå vårt mål med att ha det bästa företagsklimatet i Sverige.

 • Vi fortsätter med projektet Förenkla för företagen med fokus på effektiv ärendehantering.
 • Vi drar igång konceptet Dukat bord, där företagare erbjuds fasta tider för möten med rätt funktioner i ett tidigt skede.
 • Kommunen öppnar ett kontaktcenter för ökad service till företagare och invånare.
 • Bredbandsutbyggnaden drar igång.
 • Vi tar fram och testar e-tjänster för exempelvis bygglov.
 • Vi har planerat in många fler möten under året för företag i olika skeden och med olika behov.
 • Samarbete med Företagarna inför företagargalan Guldliljan.
 • Varumärkesplattformen för platsen Enköping samt en strategi kommer att implementeras.
 • En långsiktig plan för utveckling av ett attraktivt och levande centrum fastställs.

Om du är intresserad av att veta mer om våra projekt eller aktiviteter, tveka inte att kontakta mig eller mina kollegor Lotta Stenberg och Caroline Westerberg.

Du kan alltid nå oss på näringslivsservice på telefonnummer 0171-62 80 80 eller via mejl naringsliv@enkoping.se.

Vänliga hälsningar

Cissi Lööv

Näringslivschef Cissi Lööv