”Förenkla för företagen” ska förbättra företagsklimatet

Publicerad 2016-09-20

I september presenterades resultatet av två olika undersökningar kring företagens nöjdhet med kommunens service. Årets mätning av Nöjd-Kund-Index visar att Enköpings kommun behöver bli effektivare i sin myndighetsutövning. I Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet hamnar kommunen på plats 88.

Kommunen fick i år betyget 59 i Nöjd-Kund-Index, som Sveriges kommuner och landsting (SKL) mäter varje år. I Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet kom kommunen på plats 88. Nu är målet att ha ett Nöjd-Kund-Index på 75 och ett företagsklimat som är topp 20 inom tre år.

Kommunen har satt upp de båda målen tillsammans med styrelsen för Företagarna Enköping, den lokala företagarorganisationen i kommunen.

– Vi är väl medvetna om utmaningarna och gör stora ansträngningar för att förbättra de områden som företagen ser som mest angelägna, säger kommunens näringslivschef Cissi Lööv.

– Bland annat satsar vi stort för att rusta bygglovsavdelningen, framför allt med mer personal och en ny bygglovschef.

Om Svenskt Näringslivs ranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Läs mer om rankingen samt se resultatet för Enköpings kommun.

Läs Svenskt Näringslivs artikel om Förenkla för företagen.

Om mätningen av Nöjd-Kund-Index

Nöjd-Kund-Index är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Resultaten avser 2015 års myndighetsärenden. Detta är dock ett mellanår för undersökningen med endast 56 deltagande kommuner. Ansvarig för undersökningen är Sveriges kommuner och landsting  (SKL).

Läs mer om Nöjd-Kund-Index.