Gemensamma mål för ett bättre företagsklimat

Publicerad 2016-06-17

2020 ska Enköpings kommun vara i topp 20 i Svenskt Näringslivs ranking i företagsklimat och få 75 i Nöjd-Kund-Index.

Den 3 juni anordnades ett frukostmöte mellan Företagarnas lokala styrelse och Enköpings kommun. Syftet med mötet var att komma fram till hur vi tillsammans kan arbeta för ett bättre företagsklimat i Enköping. För att mäta hur framgångsrika vi är beslutades det om att mäta resultatet med hjälp av två befintliga undersökningar; Svenskt Näringslivs ranking i företagsklimat samt Nöjd-Kund-Index, NKI.

Det gemensamma målet är att år 2020 ska Enköpings kommun vara i topp 20 på Svenskt Näringslivs ranking över kommuner med bäst företagsklimat. I NKI-mätningen sattes målet på 75 i index år 2020. Båda undersökningarna genomförs i efterhand vilket innebär att det är 2019 års ärenden som betygsätts.

Dialogen och arbetet fortsätter
Att fortsätta dialogen som har startats är mycket viktigt och vi har nu ett gemensamt ansvar att nå de högt uppsatta målen.

Frukostmöten kommer framöver att anordnas första fredagen varje månad med start efter sommaren. Med på mötena är Enköpings kommunalråd, kommundirektör, näringslivschef samt Företagarnas lokala styrelse. Andra företagare kommer också att bjudas in för att få möjlighet till en direkt dialog med politiker och tjänstemän från kommunen.

Deltog på mötet den 3 juni gjorde:
Från Enköpings kommun: Helena Proos, kommunstyrelsens ordförande (S), Anders Wikman, kommunalråd (NE), Ingvar Smedlund, oppositionsråd (M), Peter Lund, kommundirektör, Cissi Lööv, näringslivschef, Lotta Stenberg, näringslivskoordinator och Caroline Westerberg, marknadsutvecklare.

Från Företagarna Enköpings styrelse: Sören Silén, ordförande, Arne Wåhlstedt vice ordförande, Eric Johansson, ledamot och Anders Gustavsson, ledamot.

Helena Proos, kommunstyrelsens ordförande (S) och Sören Silén, ordförande Företagarna Enköping

Helena Proos, kommunstyrelsens ordförande (S) och Sören Silén, ordförande Företagarna Enköping