Träffa kommunen

Varje år arrangerar vi olika typer av möten för att du som företagare ska få möjlighet att träffa politiker och tjänstemän från kommunen.

Möten som vi arrangerar

Mötena har olika former och syften. Vissa möten arrangerar vi för att informera eller inspirera, andra för att du ska få möjlighet att ge din syn i olika frågor. Självklart är det också för att lära känna dig men också att du ska lära känna andra företagare som är verksamma i vår kommun.

Branschmöten

Två gånger per år arrangerar vi möten för specifika branscher.

Frukostmöten med politiker

Första fredagen varannan månad arrangeras ett mindre frukostmöte för cirka 10 deltagare. Varje möte har ett tema.

Företagsbesök

Ungefär en gång i månaden besöker vi ett företag i kommunen. Det kan vara på vårt eller deras initiativ. Kontakta oss om du vill att vi ska besöka ditt företag.

Företagsmingel

Två gånger per år arrangerar vi ett större mingel för alla företagare som är verksamma inom kommunen.

Nyföretagarfrukost

Två gånger per år arrangerar vi ett frukostmöte för nya företagare i kommunen.


Datum för varje aktivitet kommuniceras ungefär en månad innan mötet i kalendern.