Enköping – Sveriges närmaste näringsliv

I Enköping präglas företagsklimatet av närheten mellan människor. Med det menas att enköpingsföretagen föredrar att göra affärer och utveckla sitt företag genom relationer, inte genom system.

Att nätverka tillsammans med andra är en viktig del i företagandet. Det finns flera lokala affärsnätverk där du får möjlighet att träffa och lära känna andra företagare som verkar i Enköping men också lokala politiker och tjänstemän från kommunen.

Se lokala nätverk och företagarföreningar i Enköping

Vi på Näringslivsservice anordnar också ett flertal aktiviteter varje år där du som företagare både får möjlighet att träffa kommunens tjänstemän, politiker men också andra företagare.

Läs mer om de aktiviteter som Näringslivsservice anordnar

Företagargalan - Guldliljan

Varje år arrangerar Företagarna Enköping en företagargala där priser delas ut för årets prestationer i åtta kategorier. Det är en välbesökt gala med cirka 400 deltagare varje år och ett populärt event för kommunens företagare.

Läs mer om företagargalan på Guldliljans webb­plats