Förenkla för företagen i Enköping

Ett välmående och växande näringsliv är avgörande för hela kommunens tillväxt. Kommunens bemötande och hantering av företagsärenden har en central roll i företagsklimatet.

De flesta kommuner arbetar idag med att förbättra sin service till företagen. För att Enköping ska stå sig i konkurrensen som en attraktiv kommun för såväl företag som inflyttare och besökare genomförs nu ett förvaltningsövergripande arbete kring att skapa förutsättningar för ett välmående och växande näringsliv.

Team näringsliv består av nyckelpersoner från de förvaltningar som arbetar inom de områden som Enköpings företag har utpekat vara i störst behov av förbättring. Dessa områden är tillstånd, lov, tillsyn, plan och exploatering, upphandling, information, kommunikation och it.

Visionen för arbetet är: ”Enköpings kommun är den kommun som skapar bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, driva, växa och etablera sig i.”