Projekt­området Myran - katalysator för hela staden

Enköpings kommun vill tillsammans med näringslivet, fastighetsägare och exploatörer och andra intressenter utveckla det 72 hektar stora området Myran, söder om E18.


Vi vill hitta nya och kreativa idéer för utvecklingen. En utveckling som har till syfte att stärka staden plastvarumärke med innovation och hållbart tänkande.

Locka hit fler besökare och samla kraft till det långsiktiga samhällsbyggandet i Enköping, där såväl stadens centrum som Myranområdet ska dra nytta av varandras styrkor.’

Se utvecklingsprogrammet för Myranområdet på webbplatsen ­Enköping Växer

Läs mer om arkitekttävlingen Europan på webbplatsen Europan-Europe